Prijava korisnika

Godišnjak 2012

Godisnjak 2012Informacioni Servis Tender predstavlja Godišnjak 2012, najsveobuhvatniju analizu broja objavljenih tendera i nabavki sa prostora Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Makedonije za 2011. godinu. Analiza ima više od 2.500 strana i pokriva 80.562 tendera raspisanih tokom 2011. godine koji su grupisani u 405 kategorija delatnosti. Detaljnije

Sponzori godišnjaka

Indeksi

Vesti

BBS Usluge

Aktuelni tenderi

# 5275639
Ističe 25.08.2020. u 09:30
Revizija redovnih finansijskih izveštaja transnafta ad pančevo za period od 01.01.2020. Do 31.12.2020. Godine uz izražavanje revizorskog mišljenja
# 5275638
Ističe 09.09.2020. u 09:00
Pružanje usluge plaćanja platnim karticama na internetu za Web uputnicu
# 5275637
Ističe 20.08.2020. u 11:00
Nabavka stolarskog materijala
# 5275636
Ističe 24.08.2020. u 11:00
Usluga opravke elektronskih modula za vozna sredstva raznih serija
# 5275635
Ističe 10.09.2020. u 10:45
Usluga servisiranja sa ugradnjom rezervnih delova za traktore i motokultivatore za ŠG „Severni Kučaj „ Kučevo
# 5275634
Ističe 25.08.2020. u 09:00
Набавка на Реагенси, калибратори и потрошен материјал за гасен анализатот RAPID PОINT 500 Simens ,,или еквивалент,,
# 5275633
Ističe 17.08.2020. u 12:00
Сервисирање, полнење и атестирање на ПП апарати, мерење и одржување на громобранска и хидрантска инсталација и обука на вработени со ПП апарати
# 5275632
Ističe 17.08.2020. u 10:00
Чистење на вертикални и хоризонтални олуци
# 5275631
Ističe 25.08.2020. u 09:00
нНабавка на услуги за превоз на ученици за наставната 2020/2021 учебна година за потребите на СОУ „Ванчо Прке“ Виница.
# 5275630
Ističe 17.08.2020. u 10:00
Одржување на хардвер, телефонска цетрала и статични телефони
# 5275629
Ističe 01.09.2020. u 10:00
Работна и специјална облека
# 5275628
Ističe 10.09.2020. u 11:00
Реагенси за контрола на микробиолошка стерилност на крв и крвни продукти апликативни за апарат Bact/Alert 3D60 или еквивалент
# 5275627
Ističe 25.08.2020. u 10:00
абавка на услуги од авторска агенција за потребите на општина берово за период од една година
# 5275626
Ističe  
Dodjela tendera - Nabavka lijekova INN rituksimab (Rixhaton) i INN trastuzumab (Kanjinti)
# 5275625
Ističe 26.08.2020. u 12:00
Nabavka roba - zaštitne opreme
# 5275624
Ističe  
Dodjela tendera - Nabavka lijekova INN etopozid kaps.50mg, INN tioguanin tbl. 40mg, INN fluorouracil inj. 250mg i INN flutamid tbl. 250mg
Naslovna   ::   Usluge   ::   Pretraga   ::   Servisi   ::   Registracija   ::   Kontakt
Copyright © 2001-2020 www.tenderi.com   •   Sva prava zadržana.