Prijava korisnika

Godišnjak 2012

Godisnjak 2012Informacioni Servis Tender predstavlja Godišnjak 2012, najsveobuhvatniju analizu broja objavljenih tendera i nabavki sa prostora Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Makedonije za 2011. godinu. Analiza ima više od 2.500 strana i pokriva 80.562 tendera raspisanih tokom 2011. godine koji su grupisani u 405 kategorija delatnosti. Detaljnije

Sponzori godišnjaka

Indeksi

Vesti

BBS Usluge

Prikaz tendera

Osnovni podaci

  • 1244303
  • 14.08.2015.23.09.2015.
  • 30.09.2015. 12:0030,00 BAM
  • Vlada Brčko distrikta BiH

  • » Portal javnih nabavki BiH
  • 30200000
  • » [00302] Distrikt Brčko
Bosanski jezik

Nabavka računarske i ostale opreme

Detaljnije
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
1157-1-1-565-3-256/15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Miralem Kovačević
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
Adresa: La Benevolencija 8/I
Telefon: (033) 251-591
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:14.8.2015. u 9:55
1 / 14
Entitetski nivo,Brčko Distrikt
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 2.a. Broj lotova
6
II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za
Svi lotovi
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Računarska oprema i potrepštine, jedinice za pohranjivanje s magnetnim diskovima
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
2 / 14
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine
osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i)
30233130-1 Jedince za spremanje s magnetnim diskovima
30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?
Ne
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III 4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III 8. Rezervisan ugovor
Ne
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
3 / 14
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
23.9.2015.
IV 3.c. Novčana naknada
Da
IV 3.c-1. Iznos novčane naknade
30,00 KM
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme 30.9.2015. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme 30.9.2015. 12:15:00
Adresa i mjesto Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar Mira 1, Brčko
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično ili će im ista biti dostavljena putem pošte uz predhodno
dostavljeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije.
Naknadu za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti na račun 141-455-53200136-32 poziv na broj 13-
002279/15, vrsta prihoda 721 124, šifra opštine 099, budžetska organizacija 1504001, svrha doznake: otkup tenderske
dokumentacije broj 13-002279/15
4 / 14
ANEKS A
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kontakt osoba Miralem Kovačević
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-470
Faks (049) 216-470
Elektronska pošta miralem.kovacevic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net
5 / 14
ANEKS B
Broj lota
1
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Nadogradnja postojećeg IBM storage-a Storwize V5000, postojećih Dell servera i Cisco i D-Link switcheva i usluge instalacije i
konfiguracije; nabavka CheckPoint podrške
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30233130-1 Jedince za spremanje s magnetnim diskovima
III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
54000,00
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
6 / 14
ANEKS B
Broj lota
2
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme za potrebe Pravosudne komisije BD BiH
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine
III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
41000,00
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
7 / 14
ANEKS B
Broj lota
3
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme za pomoć u procesuiranje predmeta ratnih zločina za potrebe Osnovnog suda BD BiH;
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine
III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
33000,00
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
8 / 14
ANEKS B
Broj lota
4
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme za potrebe Osnovnog suda BD BiH
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine
III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30000,00
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
9 / 14
ANEKS B
Broj lota
5
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme za potrebe Apelacionog suda BD BiH;
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine
III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
16000,00
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
10 / 14
ANEKS B
Broj lota
6
I Opis
I 1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe Tužilaštva BD BiH;
I 2. Kratak opis predmeta ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine
III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
5500,00
III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Engleski jezik

Procurement of computers and other equipment

Detaljnije
11 / 14
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name Government of Brcko district BiH
UIN 4600082130006
Contact person Miralem Kovačević
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 212-708
Fax number (049) 212-708
Email address alma.kaloper@bdcentral.net
Website address www.bdcentral.net
I 2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A – Address for obtaining tender documents
I 3. Type of the contracting authority, level and main activity
I 3.a. Type of contracting authority
Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL
I 3.b. Level of government where contracting authority belong to
Entity level,Brčko District
I 3.c. Main activity of contracting authority
Executive Branch
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Goods, Purchase
II 1.a. Title of the object of the contract
Procurement of computers and other equipment for the BD B&H judicial institutions.
II 1.b. Description of the object of the contract
12 / 14
Provided in the tender documentation.
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
Main vocabulary
Code Description
Main object 30000000-9 Office and computing machinery, equipment and supplies
except furniture and software packages
Additional object(s)
30233130-1 Magnetic disk storage units
30200000-1 Computer equipment and supplies
II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Provided in the tender documentation.
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?
No
III 2.b. Obtainable until
23.9.2015.
III 2.c. The fee for the tender documents
Yes
III 2.c-1. Amount
30,00 KM (BAM)
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time 30.9.2015. 12:00:00
Address and place Government of BD of B&H, Bulevar Mira 1, 76100 Brčko
PART IV: ADDITIONAL INFORMATION
The bidders may obtain the tender documentation in person or it will be mailed to them upon previously submitted
application for obtaining the tender documentation and proof that the tender documentation purchase fee has been paid.
The tender documentation purchase fee is to be paid in the bank account račun 141-455-53200136-32, ref. number 13-
002279/15, type of revenue 721 124, municipality code 099, budget organization 1504001 and purpose of payment:
purchase of tender documentation ref. number 13-002279/15.
13 / 14
ANNEX A
I 2. Address for obtaining tender documents
Contact person Miralem Kovačević
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 216-470
Fax (049) 216-470
Email address miralem.kovacevic@bdcentral.net
Website
14 / 14​
Komentari
Datum ID firme
Zajednicki nastup
Datum ID firme
Naslovna   ::   Usluge   ::   Pretraga   ::   Servisi   ::   Registracija   ::   Kontakt
Copyright © 2001-2021 www.tenderi.com   •   Sva prava zadržana.